Vỏ máy tính - PC Case

Sắp xếp theo:

 • GOLDEN FIELD YH19 - Rồng đỏ

  4,500,000 đ

 • GOLDEN FIELD 8231 - Người ngoài hành tinh

  1,250,000 đ

 • Golden Field 8232 - Rồng trắng

  1,250,000 đ

 • Golden Field G20 - Sói bạc

  4,900,000 đ

 • Golden Field Z23G - Sinh ra để trở lên phi thường

  1,080,000 đ

 • Golden Field Z2 (E-Sport 21+)

  1,250,000 đ

 • Golden Field Z21 - Sinh ra để trở lên phi thường

  1,150,000 đ

 • Golden Field P31 - Game fighter

  995,000 đ

 • Golden Field N23

  895,000 đ

 • Golden Field N17B-Plus

  690,000 đ

 • Golden Field L8-RGB

  600,000 đ

 • Golden Field N55 (21+)

  630,000 đ

 • Golden Field N13W (21+)

  650,000 đ

 • Golden Field N21B

  690,000 đ

 • Golden Field H1b

  470,000 đ

 • Golden Field H2b

  496,000 đ

 • Golden Field H3b

  550,000 đ

 • Vỏ máy tính chống bức xạ Golden Field X1

  350,000 đ

 • Vỏ máy tính chống bức xạ Golden Field X10

  310,000 đ