Phụ kiện máy tính để bàn

Sắp xếp theo:
 • Tản nhiệt CPU Golden Field GF-100

  150,000 đ
  200,000 đ

  25%giảm
 • Tản nhiệt CPU Golden Field GF-200

  170,000 đ
  250,000 đ

  32%giảm
 • Nguồn Golden Field Dragon GTX480

  590,000 đ
  700,000 đ

  16%giảm
 • Vỏ máy tính Golden Field Z2

  1,350,000 đ
  1,500,000 đ

  10%giảm
 • Vỏ máy tính Golden Field Z21

  1,150,000 đ
  1,350,000 đ

  15%giảm
 • Vỏ máy tính chống bức xạ Golden Field 881B

  300,000 đ
  350,000 đ

  15%giảm
 • Vỏ máy tính chống bức xạ Golden Field 3306B

  350,000 đ
  400,000 đ

  13%giảm
 • Vỏ máy tính Golden Field M8

  495,000 đ
  550,000 đ

  10%giảm
 • Vỏ máy tính Golden Field N55

  590,000 đ
  650,000 đ

  10%giảm
 • Nguồn Golden Field ATX-GF500

  290,000 đ
  350,000 đ

  18%giảm
 • Nguồn Golden Field SME3300A

  470,000 đ
  550,000 đ

  15%giảm
 • Nguồn Golden Field Dragon GTX580

  730,000 đ
  800,000 đ

  9%giảm
 • Quạt Golden Field 15 Lamp

  95,000 đ
  120,000 đ

  21%giảm
 • Quạt Golden Field Light Ring

  150,000 đ
  200,000 đ

  25%giảm
 • Quạt Golden Field Full Color RGB (Single )

  175,000 đ
  250,000 đ

  30%giảm