Cấu Hình I3

Sắp xếp theo:
 • Cấu hình Core I3 3220

  3,700,000 đ

 • Cấu hình Core I3 2100

  3,300,000 đ

 • Cấu hình Core I3 4160

  4,900,000 đ

 • Cấu hình Core I3 4130

  4,700,000 đ

 • Cấu hình Core I3 4150

  4,800,000 đ

 • Cấu hình Core I3 3240

  3,800,000 đ