Cấu Hình I5

Sắp xếp theo:
 • Cấu Hình I5 2400 (B75)

  4,300,000 đ

 • Cấu Hình I5 3470 (Z77)

  6,200,000 đ

 • Cấu Hình I5 4460 (B85)

  6,600,000 đ

 • Cấu Hình I5 4590 (B85)

  7,200,000 đ

 • Cấu Hình I5 4460 (H81)

  6,200,000 đ

 • Cấu Hình I5 3470 (B75)

  5,200,000 đ

 • Cấu Hình I5 2320 (H61)

  3,800,000 đ

 • Cấu Hình I5 2400 (H61)

  4,000,000 đ